Paus

Televinkens efterträdare har sen en tid tillbaka valt att ta en paus. Det för att vi väljer att fokusera på våra andra sociala medier, Facebook samt Instagram.Följ oss gärna där!

Facebook – sök på: NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland

Instagram – sök på: ntf i det lan

/ På återseende!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt spel för mobilen

Spelet och kommunikationskonceptet ”Brainy Bikes” är ett helt nytt grepp för att öka barns cyklande och samtidigt öka deras säkerhet i trafiken. Det är ett lärande spel där barnens fysiska cykelvägar blir banor i spelet. Genom att blanda verkligheten med spelvärlden stimuleras barnen att vilja göra rätt i trafiken samtidigt som de har roligt. Spelet är gratis och lanseras den 18 september.

Andelen barn som cyklar i åldern 7 – 14 år har minskat från 24% i mitten av 1990-talet till 15% 2014. Regeringen efterlyste under 2018 insatser och nya verktyg i kampen för ett friskare, renare och trafiksäkrare Sverige.

NTF:s historia innehåller många bevis på hur man framgångsrikt har förändrat och förbättrat trafiksäkerheten i Sverige. Idag finns lag på bälte, en Nollvision och vi är i närheten av det lägsta antalet dödsolyckor någonsin. Trots detta upplevs trafiken som farlig bland föräldrar som i allt större utsträckning skjutsar sina barn till och från skola och fritidsaktiviteter.

Lansering 18 september
Den 18 september lanseras resultatet av samarbetet mellan NTF och den digitala innovationsbyrån Sticky Beat som pågått i över ett år. Brainy Bikes är en nationell satsning som ska göra cyklandet både roligare och säkrare för barn i 10 – 13-årsåldern över hela landet.

Länk till nedladdning samt mer information om spelet hittar du på kampanjsidan: brainybikes.se

/Helena

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fokus på bilbältet

Under veckorna 37-39 är det extra fokus på bilbältet då NTF kontrollerar bältesanvändningen i samtliga av landets kommuner. Resultatet av bältesmätningarna publiceras i ett pressmeddelande som kommer längre fram i höst.

Fakta bilbälte:

Bilbältet halverar risken att dödas i en olycka och är speciellt verkningsfullt i tätort.
Bland förare och framsätespassagerare är det cirka 5 procent på landsvägar och cirka 10 procent i tätorter som inte använder bilbälte. Ca 40 procent av de dödade bilisterna (44 procent av männen och 24 procent av kvinnorna) använder inte bilbälte. Ca 5 procent av kvinnorna och ca 10 procent av männen kör utan bälte.

Bakåtvända bilbarnstolar minskar dödsrisken i en kollision med 90-95 procent medan framåtvända stolar minskar risken med 50-60 procent.
Det dör ca 5 barn under 7 år i bilar varje år. Nästan alla hade klarat sig om de använt en rätt monterad bakåtvänd bilbarnstol.

Källa: NTF Anser

/Helena

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

BRAINY Bikes!

VAD ÄR BRAINY BIKES? Brainy Bikes är ett roligt cykelspel som blandar den verkliga världen med en dynamisk spelvärld som du och dina vänner bygger upp.

HUR FUNKAR DET? Genom att cykla mycket och visa var du tycker trafiken är krånglig så skapas banor där du och dina vänner sen kan spela ett klurigt kortspel. Den som är mest brainy då och spelar de smartaste korten blir king of the hill! Lanseras den 18 september!

Spelet är ett samarbete mellan NTF och digitala innovationsbyrån Sticky Beat. 

/Jenny

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Utbildning av medarbetare

Tisdagen den 4/9 ägde en utbildning för några av våra värdefulla medarbetare rum. Fokus var på hastighetsmätningar och att göra mätningar på hastigheten med en lasermätare.

Fakta hastighet:

Hastigheten i en kollision avgör dödsrisken. Tre hastigheter är normgivande – 30 km/tim vid kollision mellan bil och fotgängare/cyklist, 50 km/tim vid sidokollision och 70 km/tim vid frontalkollision mellan två likadana fordon eller vid ett plötsligt stopp mot ett hårt oeftergivligt föremål. Vid dessa hastigheter överlever de flesta kollisionen om cykelhjälm och bälte används. Höjs kollisionshastigheterna 20 km/tim över dessa nivåer dör de flesta.

Drygt hälften av alla bilister kör fortare än gällande hastighetsgränser och cirka 20 procent överskrider gränsen med mer än 10 km/tim. Överträdelser av hastighetsgränser är vårt största trafiksäkerhetsproblem och kostar årligen minst 200 människor livet.

/Helena

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Reflextider

40 procent av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt. Genom att bära reflexer syns du bättre och minskar risken för att råka ut för en olycka betydligt.

Reflexer hör inte bara hemma på mörka landsvägar. I stadstrafik är det ännu viktigare att bära reflex, trots neonskyltar och gatlyktor. De flesta olyckor med gående sker i tättbebyggda områden med gatubelysning.

En bra reflex syns i mörker eller under dåliga siktförhållanden när den träffas av ljuset från en strålkastare på en bil. Det beror på att reflexerna återkastar det starka skenet från strålkastaren.

Om du har mörka kläder upptäcker en bil med halvljus dig på 20-30 meters avstånd och om du har ljusa kläder syns du från 60 meter. Om du bär reflex ser bilen dig redan på 125 meters avstånd.

 

 

Mer bra information om reflexer finns på NTF Konsument.

/Helena

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Rädda liv!

Visste du att 15 liv kan räddas varje år om vi sänker den genomsnittliga hastigheten på vägarna med 1 km/h?

#hållhastigheten#räddaliv #nollvisionen

/Jenny

(Källa:Trafikverket, Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2017)

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

#minidrottsväg – Ett projekt för en säkrare väg till idrotten

I Södermanlands län bedriver ca 25 föreningar varje år Landslagets fotbollsskola. I ett projekt tillsammans med Södermanlands Fotbollförbund så har vi varit ute till några arrangerande föreningar och informerat om trafiksäkerhet. Alla barn som deltar i Landslagets Fotbollsskola i Södermanland har fått en folder om ”Säker väg till fotbollen”. Foldern innehåller information om vad som är viktigt att tänka på när barn ska ta sig till och från fotbollsanläggningarna och vad som är en säker väg. I foldern uppmanar vi även föräldrarna att inventera barnens vägar tillsammans med barnen med hjälp av verktyget www.minidrottsvag.se 

I nuläget är det bara fotbollsplaner/anläggningar i Södermanland som är inlagda på hemsidan. Men vi hoppas att projektet fortsätter och att vi då kan vi lägga till fler anläggningar och fler län.

/Jenny

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny lag

Får man cykla på vägen om det finns cykelbana bredvid? Ja, från och med den 1 augusti i år får cyklister som är över 15 år cykla på vägar med maxhastighet 50 km/h även om där finns en cykelbana, om särskild försiktighet iakttas. Men självklart är det i de allra flesta lägen säkrast att välja cykelbanan. #cyklist #cyklapåvägen#trafikregler

/Jenny

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Medarbetardagar

Medarbetardagar i Göteborg har ägt rum 21-22/8. Det var två dagar fyllda med nya kunskaper och trevliga kollegor från landets alla NTF-förbund.

Nu är vi tillbaka på kansliet igen med ny energi och nya trafiksäkra idéer.

/Helena

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar